قلاده آموزشی چوک چین | تعلیمی 2 حلقه

قلاده آموزشی 2حلقه تنگ شونده در سایز های 30 , 40 و 50 سانتی متری برای سگ های بالغ از نژاد های کوچک و بزرگ طراحی شده است. این محصول از 2 حلقه محکم و پایدار و زنجیر استیل ساخته شده است.

قلاده تعلیمی choke chain برای سگ هایی که قصد یادگیری فرامین مقدماتی در دوره ی فرمان پذیری مقدماتی سگ و یا دوره فرمان پذیری پیشرفته سگ دارند طراحی شده است و مربی سگ براحتی میتواند از این قلاده سگ را از انجام کار هایی که از نظر صاحب سگ نامناسب است باز دارد.

از 40,000 تومان