قلاده آموزشی choke chain برند همیارپت سایز 45 سانتی متر

قلاده آموزشی 2حلقه تنگ شونده 45 سانتی متری برای سگ های بالغ با گردنی حدودا 40 سانتی طراحی شده است. این محصول از 2 حلقه محکم و پایدار و زنجیر استیل ساخته شده است.

قلاده تعلیمی choke chain برای سگ هایی که قصد یادگیری فرامین مقدماتی در دوره ی فرمان پذیری مقدماتی سگ و یا دوره فرمان پذیری پیشرفته سگ دارند طراحی شده است و مربی سگ براحتی میتواند از این قلاده سگ را از انجام کار هایی که از نظر صاحب سگ نامناسب است باز دارد.

1
40,000 تومان

قلاده تعلیمی تنگ شونده 2حلقه همیارپت سایز 50 سانتی متر

قلاده آموزشی تنگ شونده 50 سانتی متری برای سگ های بالغ با گردنی حدودا 45 سانتی طراحی شده است. این محصول از 2 حلقه محکم و پایدار و زنجیر استیل ساخته شده است.

قلاده تعلیمی choke chain برای سگ هایی که قصد یادگیری فرامین مقدماتی در دوره ی فرمان پذیری مقدماتی سگ و یا دوره فرمان پذیری پیشرفته سگ دارند طراحی شده است و مربی سگ براحتی میتواند از این قلاده سگ را از انجام کار هایی که از نظر صاحب سگ نامناسب است باز دارد.

0
45,000 تومان