0

مربی تربیت سگ در اصفهان | مهدی مشتاقیان

رزومه مربی

مهدی مشتاقیان لیسانس کامپیوتر و از مربیان تربیت سگ در اصفهان است . او هم اکنون در وبسایت همیار پت به عنوان یکی از برجسته ترین مربیان تربیت سگ فعالیت میکند . دارای 14 سرتیفیکیت  مربیگری از فدراسیون های جهانی همچون FCI , آلیانز است . آموزش فرمانپذیری ، BH و گارد ( حمله و دفاع ) , IGP  , اصلاح رفتار سگ های بد رفتار ( رفع ناهنجاری سگ ها ) , مقید سازی سگ ، ردیابی و جستجو و پرورش سگ بخشی از دوره های گذرانده توسط وی میباشد .

 • عضو فدراسیون جهانی FCI ( در ایران IKC )
 • عضو فدراسیون جهانی آلیانز ( در ایران SDV )
 • دارای مدرک آموزش اصول نگهداری سگ از IKC
 • دارای مدرک آموزش اصول تربیت سگ از IKC
 • دارای مدرک آموزش فرمان پذیری و حفاظت سگ از IKC
 • دارای مدرک آموزش دوره ی BH و IGP در دانشگاه تهران زیر نظر پروفسور پیتر فدریش رییس فدراسیون آلمان
 • دارای مدرک آموزش دوره ی پرورش سگ در دانشگاه تهران زیر نظر پروفسور پیتر فدریش رییس فدراسیون آلمان
 • دارای مدرک اصلاح رفتار سگ های بد رفتار زیر نظر کیم هچلر قهرمان مسابقات جهانی
 • دارای مدرک متد های مربیگری زیر نظر کیم هچلر قهرمان مسابقات جهانی
 • داری مدرک ساماندهی سگ زیر نظر دی کلرک مدیر اجرایی FCI
 • دارای مدرک مهارت های هندلری زیر نظر کاترینا سناشنکو قهرمان و داور نژاد شناسی جهان
 • دارای مدرک آموزش کمک مربی زیر نظر زائور آقابیلی رییس فدراسیون آذربایجان
 • دارای مدرک آموزش مقید سازی سگ از SDV
 • دارای مدرک آموزش حمله